Kronan byggs

Skeppsholmen med Amiralitetshuset på 1690-talet och Kastellholmen i förgrunden. Oljemålning av okänd konstnär från omkring år 1700.

Kronan byggs

Regalskeppet Kronan kölsträcktes den 27 oktober 1665 på Skeppsholmen i Stockholm och gick av stapeln den 31 juli 1668. P g a finansieringsproblem togs skeppet i tjänst först 1672. Kronan konstruerades av engelsmannen Francis Sheldon d.ä. och byggdes som ett tredäckat linjeskepp i det engelska manéret med tre hela kanondäck. Det engelska manéret skiljer sig från det holländska som tidigare dominerade och vilket bl a regalskeppet Vasa är byggt i, främst genom det rundare akterskeppet med mindre akterspegel, det större djupgåendet och en mer skarp, V-formad skrovprofil. När Kronan byggdes var hon ett av världens allra största fartyg. Enligt de uppgifter som finns till hands skall skeppets deplacement (vikt utan utrustning) endast ha överträffats av ett portugisiskt och två engelska skepp. Kronan var ämnad att föra 550 man sjöfolk och 300 knektar. 

Kronans var 53 meter lång från akterstäv till förstäv (Vasa 47,5 m) och ca 13 meter bred (Vasa 11,7m). Djupgåendet är beräknat till 6,2 meter (Vasa 4,8m) och deplacement till ca 2.300 ton (Vasa 1.210 ton). Kronan hade tre master, fock-, stor- och mesanmast, räknat från för till akter. Avståndet från vattenytan till stormastens topp var närmare 60 meter. Bestyckningen uppgick sannolikt till 110-114 bronskanoner (Vasa 64) fördelade på skeppets tre hela batteridäck, backdäcket i fören samt skans- och hyttdäck i aktern. Tillsammans vägde kanonerna ca 185 ton (Vasa 72 ton). Antalet kanoner gör Kronan till det tyngst bestyckade fartyget vi känner från denna tid.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2022
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning